ΤΠΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) ιδρύθηκε το 2007 και είναι το νεότερο πανεπιστήμιο της Κύπρου. Έχει ήδη επιτύχει εκθετική ανάπτυξη, διεθνή αναγνώριση και ένα εντυπωσιακό ιστορικό επιχορηγήσεων για ερευνητικά έργα από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές.

Το ΤΠΚ κατατάχθηκε στα κορυφαία 401-500 πανεπιστήμια παγκοσμίως από την Times Higher Education, ενώ το 2017 κατέλαβε την 52η θέση στην κατάταξη BRICS & Emerging Economies Rankings και την 16η θέση μεταξύ των κορυφαίων καλύτερων μικρών πανεπιστημίων του ίδιου οργανισμού. Το ΤΠΚ διαθέτει ειδικό Γραφείο Ερευνών που παρέχει οικονομική και ερευνητική διοικητική υποστήριξη σε κάθε Τμήμα/Σχολή και κατέχει βραβείο Investors in People Bronze. Αποτελείται από 14 Τμήματα σε πέντε Σχολές.

Το τμήμα νοσηλευτικής είναι το μεγαλύτερο τμήμα του ΤΠΚ και αποτελεί το εθνικό σημείο αναφοράς όσον αφορά τη νοσηλευτική και μαιευτική εκπαίδευση. Εκπαιδεύει 400 φοιτητές στο τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα BSc Νοσηλευτικής, περίπου 80-100 μεταπτυχιακών φοιτητών ανάλογα με το ποια από τα 2ετή προγράμματα MSc προσφέρονται, και περισσότερους από 40 διδακτορικούς φοιτητές. Το Τμήμα συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Υγείας και εκπαιδεύει φοιτητές σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία πανελλαδικά.

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΠΚ έχει ισχυρό υπόβαθρο στις τρέχουσες θεωρίες και πρακτικές στην Γλωσσική Εκπαίδευση. Έχει ερευνητική εμπειρία στην Εκμάθηση Γλωσσών με τη Βοήθεια Υπολογιστών (CALL), την Αξιολόγηση και Έλεγχο Γλώσσας με τη Βοήθεια Υπολογιστή (CALAT), την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Οι γλώσσες που διδάσκονται είναι αγγλικά, ελληνικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά, και ρωσικά.

Η Δρ Σαλώμη Παπαδήμα-Σοφοκλέους είναι Επίκουρη Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών του CUT. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την Εκμάθηση Γλωσσών με τη Βοήθεια Υπολογιστή (CALL), την Αξιολόγηση και τις Δοκιμές Γλώσσας με τη Βοήθεια Υπολογιστή (CALAT), την Τεχνολογία Ενισχυμένης Ανάπτυξης & Αξιολόγησης Προγραμμάτων Σπουδών L2, την Εκπαίδευση Καθηγητών Ξένων Γλωσσών και την ηλεκτρονική μάθηση. Έχει αναπτύξει προγράμματα σπουδών και διδακτικές ενότητες για προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει αναλάβει ηγετικούς και διευθυντικούς ρόλους σε ομαδικά έργα και επιτροπές.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους, BSc, MSc, PGCert (Research), PhD (Ογκολογία Νοσηλευτική), απέκτησε  πτυχίο Νοσηλευτικής από το Northumbria University, MSc στη Νοσηλευτική Επιστήμη από το Middlesex University και διδακτορικό στην Ογκολογία Νοσηλευτικής από το ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί κλινικά και ακαδημαϊκά στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας και Παρηγορητικής Φροντίδας στο ΤΠΚ και Docent στο Πανεπιστήμιο Turku της Φινλανδίας. Είναι ιδρυτής και πρώην Πρόεδρος της Ογκολογικής Νοσηλευτικής Εταιρείας Κύπρου. Είναι πρόεδρος της EONS και μέλος της Επιτροπής Ογκοπολιτικής ECCO.  Έχει πάνω από 100 εθνικές και διεθνείς δημοσιεύσεις σε αξιότιμα περιοδικά.

Η Θεολογία Τσίτση, BSc, MSc, MA, Phd, απέκτησε πτυχίο Νοσηλευτικής από το Anglia University, MSc στην Νοσηλευτική Επιστήμη από το Liverpool University, MA στη Διαχείριση Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και διδακτορικό στην Ογκολογία Νοσηλευτικής από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού στο Νοσηλευτικό Τμήμα του ΤΠΚ από το 2008. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στη Σχολή Νοσηλευτικής και ως στέλεχος νοσηλευτικής σε δημόσια νοσοκομεία. Συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα για τον καρκίνο και τη φροντίδα ηλικιωμένων.

Η Δρ María Victoria Soulé είναι Ειδική Επιστήμονας (Ισπανική Γλώσσα) στο Κέντρο Γλωσσών του ΤΠΚ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν συνεργατικές πρακτικές μάθησης, απόκτηση L2, πολυγλωσσία, σπουδές στο εξωτερικό και CALL. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Επί του παρόντος, είναι μέλος της διαχειριστικής επιτροπής της δράσης COST 15130, και ερευνήτρια σε δύο έργα Erasmus+ .

Ο Κώστας Στυλιανού είναι ειδικός επιστήμονας στο Κέντρο Γλωσσών του TPK από το 2011. Έχει διδάξει ελληνικά (L1 και L2) σε διάφορα επίπεδα και ειδικές ομάδες συμφερόντων. Είναι κάτοχος MA στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το University of Birmingham και σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνολογία στη διδασκαλία γλωσσών, την εφαρμοσμένη γλωσσολογία καθώς και τα κοινωνικογλωσσικά θέματα σε διάφορα πλαίσια.

Η Χριστίνα Γέρου είναι Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας στο Κέντρο Γλωσσών του ΤΠΚ. Έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και το σχεδιασμό της αγγλικής γλώσσας για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς (ESAP). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αυθεντικότητα στην ELT, την αυτόνομη μάθηση, την ανάλυση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, αγγλικά για συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς σκοπούς (ESAP), την εκμάθηση γλωσσών με τη βοήθεια υπολογιστή (CALL) και την εκμάθηση γλωσσών με τη βοήθεια κινητών συσκευών (MALL).

Η Ευτυχία Ξερού είναι ειδική επιστήμονας με ειδίκευση στη διδασκαλία ιταλικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο ΤΠΚ. Απέκτησε πτυχίο ΒΑ με ειδίκευση στη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού σε αλλοδαπούς, μεταπτυχιακό στη Διδακτική ιταλικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Αλλοδαπών στην Περούτζια Ιταλίας, 2ο μεταπτυχιακό στις Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Μάθησης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ εργάζεται για το διδακτορικό της στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό διδακτικού υλικού, τη δημιουργία διαδικτυακών διαδραστικών περιβαλλόντων για την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας, καθώς και ψηφιακές τεχνολογίες και ρομποτική στην εκπαίδευση.